fibrewelsh

BAND EANG OPTIG FFIBRE HYNOD GYFLUM

Mae cael cyflymder band eang rhagorol wedi bod yn un o’n dyheadau pennaf wrth gael ein datblygiad i lwyddo. Rydyn ni eisiau i’r cysylltedd fod cystal â safon yr amgylchedd. Mae band eang yn gymaint o broblem mewn ardaloedd gwledig nes bod y llywodraeth yn buddsoddi mwy na £500 miliwn i wella’r cyflenwad. Ond does neb wedi rhoi dyddiad pan fydd ein hardal ni’n cael ei chysylltu – dyna pam ein bod wedi penderfynu bod yn flaengar a datblygu ein cysylltiad ein hunain yn annibynnol ar y prosiectau hyn.

Rydyn ni wedi cysylltu Canolfan Fusnes Rosehill yn uniongyrchol i reng 1 ffibr UK Carrier. Y Ganolfan fydd yr eiddo cyntaf yn yr ardal i gael mantais cysylltedd Rhyngrwyd Band Eang 100Mbit hynod gyflym a chydamserol. Mae hyn yn unigryw yn yr ardal. Bydd yn galluogi cwmnïau technolegol a chwsmeriaid busnesau i ystyried cilio i gefn gwlad heb golli cysylltedd. Gan ein bod ni hefyd yn awyddus i ddarparu ar gyfer cwsmeriaid technoleg, mae’r cysylltedd wedi’i gomisiynu gyda golwg ar ei raddio, ar ffibr y gellir ei uwchraddio i led band 10 gig heb fod angen offer newydd. Mae wedi’i gysylltu i rwydwaith fawr y DU am bris fforddiadwy ar gyfer trosglwyddo IP. Gellir trefnu hyn drwy ein ymgynghorwyr technegol penodol.

Lled Band: Mae Darparydd Gwasanaeth y Rhyngrwyd Rosehill yn wasanaeth gradd busnes sydd â lled band llawr lwytho o 10Mb/s. i 10 Gig. Mae’r gwasanaeth yn un ‘busnes yn unig’ sy’n golygu na fydd yna gystadleuaeth am led band oddi wrth ddefnyddwyr trigiannol barus.

Defnydd: Pan fydd Lled Band yn cael ei ddefnyddio ar gyfer busnes, gall cyfanswm llawrlwytho fod yn drwm iawn. Does dim terfyn ar ddefnydd yn Rosehill. Golyga hyn y gall unrhyw nifer o ffeiliau gael eu trosglwyddo neu y gellir treulio dyddiau’n pori ar lein heb orfod poeni am dalu am orddefnydd. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaethau trosglwyddo i’r rhai yn y cyfryngau ar sail talu yn ôl y defnydd. Os hoffech chi gael prisiau neu drafod manylion, cysylltwch â’n tîm technegol.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!